Účtovníctvo

Externé vedenie účtovníctva

an image Vás bude stáť niekoľkonásobne menej, ako by Vás stál interný zamestnanec. Okrem toho ušetríte na ďalších nákladoch s tým spojených, napr: - náklady na školenia pre účtovníka / účtovníčku

Samozrejmosťou je poradenstvo pri optimalizácií daňových povinností, nemusíte hľadať ďalších účtovných a daňových poradcov. Tieto služby sú súčasťou ponúkanej starostlivosti. Zamestnanec má oveľa nižšie ručenie za svoju prácu, naša spoločnosť ručí v plnom rozsahu za správnosť spracovania účtovníctva a miezd. V prípade kontrol súvisiacich /poisťovne a daňový úrad/ zabezpečíme celkovú komunikáciu. Spracovanie účtovníctva budete mať bez starostí. V dohodnutom termíne prídeme, vyzdvihneme si účtovné doklady, alebo ich prinesiete do našej firmy, spracujeme a vrátime Vám ich spolu s mesačnými prehľadmi Priebežne Vás budeme upozorňovať na Vaše daňové a odvodové povinnosti

Ponúkané služby:


Podvojné účtovníctvo

 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • evidencia dlhodobého majetku, zásob
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO súvahy výsledovky a poznámok
 • Jednoduché účtovníctvo

 • spracovanie peňažného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencie DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • evidencie dlhodobého majetku, zásob
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a Výkazov príjmov a výdavkov a majetku a záväzkov
 • Spracovanie miezd

 • spracovanie miezd podľa prvotných dokladov
 • vypracovanie výkazov pre Zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a daňový úrad aj elektronické podanie
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • príprava prac. zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov prísl. poisťovní, elektronická komunikácia kde to vyžaduje osobitný predpis
 • vedenie personálnej evidencie